Τα Ψυχοσάββατα – ΕΚΠΑ

Τὰ Ψυχοσάββατα Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ γιατί τελοῦνται. Μέσα στὴν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδoξη Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γι᾿ αὐτούς.

: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/ta_psyxosabbata.htm