מתאבלים על החורבן: דיני ראש חודש אב ותשעת הימים – סרוגים

מתאבלים על החורבן: דיני ראש חודש אב ותשעת הימים מר”ח אב (ובחלק מהקהילות מהשבוע של תשעה באב) מגבירים את מנהגי האבלות על חורבן ירושלים. נהגו לאסור רחיצה וכיבוס ואכילת מאכלי בשר.

: https://www.srugim.co.il/21836-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%97-%D7%90%D7%91-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E