วินัย ไกรบุตร – วิกิพีเดีย

วินัย ไกรบุตร ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หัฒศนัย ไกรบุตร แต่ยังใช้ชื่อในวงการเป็น วินัย ไกรบุตร มีชื่อเล่นว่า เมฆ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2512 — ) นักแสดง ชาว …

: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3