เตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย :: สำนักงานคณะกรรมการ …

(01) สรุปข่าวสถานการณ์ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2561 ราคาน้ำตาล ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค สัญญาเดือนมีนาคม 2018 อยู่ที่ 12.83 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.12 เซนต์ …

: http://www.ocsb.go.th/th/cms/group_index.php?SystemModuleKey=warning