Europese nummerplaat: De “CD”-kentekenplaat

De “CD”-kentekenplaat; deze bevatte de groene letters “CD”, gevolgd door een rode letter/cijfercombinatie, voorafgegaan door een punt. Deze wordt op voorstel van de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend, hetzij aan de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps …

: https://europese-nummerplaat.blogspot.com/2010/12/de-cd-kentekenplaat-deze-bevatte-de.html