Trikolóra hnutí občanů – Wikipedie

Vznik. Hnutí ohlásil bývalý poslanec Občanské demokratické strany (ODS) Václav Klaus mladší. Název Trikolóra hnutí občanů byl zaregistrován 3. června 2019 na Úřadu průmyslového vlastnictví Centrem pro občanské svobody, jemuž předsedal právě Klaus mladší. Ten se rozhodl založit nové hnutí poté, co byl v březnu 2019 vyloučen z ODS.

: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trikol%C3%B3ra_hnut%C3%AD_ob%C4%8Dan%C5%AF