Lumík – Wikipedie

Lumík (někdy tribus Lemmini) je společné označení pro několik rodů hlodavců: Dicrostonyx, Lemmus, Myopus a Synaptomys.. Drobný hlodavec žijící v Arktidě a v její blízkosti, v tundrových biotopech. Spolu s hraboši a ondatrami náleží do podčeledi hrabošovitých, která je součástí nadčeledi myšovitých, jež zahrnuje rovněž krysy, myši, křečky a pískomily.

: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lum%C3%ADk