Ngày của Cha “Father’s Day” là ngày nào? Lời chúc và Quà …

Ngày của cha là một dịp tôn vinh những người làm cha, cương vị làm cha, mối quan hệ với cha và ảnh hưởng của người cha trong gia đình. Ngày của cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 ( dương lịch) tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những ngày khác ở …

: http://tapchitieudung.net/ngay-cua-cha-fathers-day-la-ngay-nao-loi-chuc-va-qua-tang-y-nghia-danh-cho-bo/