Những điều kiêng kỵ và nên làm trong tháng cô hồn

Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên người dân vẫn chú trọng làm theo.

: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/nhung-dieu-kieng-ky-va-nen-lam-trong-thang-co-hon-188489.html