Úvod | Motýle Slovenskej republiky

Úvod. Vítame Vás na stránke venovanej motýľom Slovenska! Našim hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti (laickej i odbornej) obraz o stave fauny našich motýľov.Potreba systematického mapovania a monitoringu motýľov totižto čoraz akútnejšie rezonuje ako v odborných kruhoch, tak aj v orgánoch štátnej správy.

: https://lepidoptera.sk/